Gdy sędziowie uzasadniają wyroki, à ma się wrażenie, że ich rozumowanie jest obiektywne, bezstronne i oparte wyłącznie na argumentach racjonalnych. Nie może być Tam Mowy o żadnej intuicji. Racjonalny Pracodawca-jest à Podstawowe założenie wykładni prawa. Wynika Ono z charakteru prawa jako regulatora stosunków Społecznych, qui Powinien być mądrością w znaczeniu praktycznym. Odpowiada Ono potrzebom`demokratycznego`państwa prawnego, w którym Prawo powinno i ma szansę zbliżać się do Tego ideału. Z Reguły racjonalnego prawodawcy wynika: Skoro prawodawca jest racjonalny, à i jego dzieło w postaci funkcijas normatywnego jest racjonalne, należy Więc Je Tak tłumaczyć, aby nie stało się nieracjonalne. Co więcej, powinno być Ono racjonalne w maksymalnym stopniu i à według aktualnego Stanu wiedzy, istniejących uwarunkowań i potrzeb Społecznych. W myśl koncepcji racjonalnego prawodawcy à prawodawca racjonalny jest twórcą Norm odtwarzanych przez interpretatora z tekstu prawnego. Koncepcja ta zmusza interpretatora do odtworzenia z tekstu prawnego wysłowionych w NIM Norm prawnych jako wypowiedzi jednoznacznych, Niezależnie OD błędów, jakie w zakresie redagowania przepisów Popeye de la prawodawca faktyczny instytucjonalny (un w gruncie rzeczy jego Służby redakcyjne). Nie Znaczy à Oczywiście, że założenie o racjonalności prawodawcy przypisuje racjonalność (un tym bardziej doskonałość) faktycznemu prawodawcy. W myśl koncepcji racjonalnego prawodawcy à prawodawca racjonalny jest twórcą Norm odtwarzanych przez interpretatora z tekstu prawnego. Czyli Chłodna, racjonalna kalkulacja à Kolejny mit? Wprawdzie idealizuje nieco prawodawcę, zwłaszcza Gdy myślimy o ponosi podmiocie tworzącym Prawo, sprzyja Jednak doskonaleniu prawa, które po jego ustanowieniu odrywa się OD Tego podmiotu i żyje noclegiem życiem, un jego qualité Zależy już OD tych wszystkich, którzy powołani są do wykładni je stosowania Tego prawa. Chwila, w której zaczynamy stosować Prawo, Jest też chwilą, w której zakładamy, że w tym ogromnym zbiorze sprzecznych ze sobą Norm jest sens.

Sąd Musi Taką fikcję przyjąć, Bo bez Tego nie jest w stanie funkcjonowaćźródło: ShutterStock na Prawo patrzeć Można na DWA sposoby: Jak na Fakt Spoleczny i Jak na pewien ideał.